Sjukgymnastik och rehab

Vi är legitimerade sjukgymnaster och är anslutna till Västra Götalandsregionen.

Du behöver ingen remiss från din läkare för att komma till oss

• Kostnaden för ett besök är 100 kr och frikort gäller hos oss.
• Högkostnadsskydd på 1150 kr.
• Ungdomar under 20 år ingen kostnad.
Ingen kostnad för dig över 85 år.

Med 20 års erfarenhet erbjuder vi bedömning, behandling och rehabilitering. Vi har även möjlighet att slussa
dig vidare till träning i vår friskvårdsverksamhet.

OBS! Meddela om du uteblir från en bokad tid hos våra sjukgymnaster senast 24 timmar innan, så att du slipper
bli debiterad för  uteblivit besök.

Led-, nack- och ryggbesvär
Smärttillstånd i leder, nacke och rygg kan ha flera orsaker. Det går oftast att åtgärda i positiv riktning med rätt
behandling. Sjukgymnasterna kan hjälpa dig med bedömning, behandlingar och rehabilitering för dina besvär.
Vi är även utbildade i ortopedisk manuell terapi.

OMT Ortopedisk manuell terapi.
Ortopedisk Manuell Terapi är en specialistinriktning inom sjukgymnastiken. Med en helhetssyn som bas görs en analys och sammanställning av sjukdomsbakgrund, smärt och funktionsstatus kompletterat med manuell undersökning av leder, muskler och nerver. I denna undersökning ingår systematiska specifika tester av rörlighet, smärtprovokation och avlastning. Därefter upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan vilken kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras.

Behandlingen kan innefatta smärtlindring, töjning av aktuell muskulatur, mobilisering, manipulation och funktionell träning.
Idrottskador
Vi jobbar med idrottare från flera klubbar på Orust och Tjörn & Stenungsund.
Vi bedömer och rehabiliterar akuta skador och överbelastningsskador som uppstått i samband med idrott
eller motion.

Kinesiologitejp
Kinesiologitejp (K-active) fungerar genom att mikroskopiskt lyfta huden varvid tryck och irritation tas bort från nerv-ändar och smärt-receptorer och smärtan lindras. Trycket lättas gradvis i lymf-systemet och flödet förbättras, vilket stärker och påskyndar kroppens egen läkningsförmåga. Även blodcirkulationen förbättras i det skadade området vilket underlättar läkningen och slaggprodukter försvinner effektivt bort då lymf-flödet ökar.

Vissa skador kan behöva upprepade behandlingar under en tid men ibland räcker en enda tejpning för att du ska uppleva en stor effekt, i vissa fall total smärtfrihet. Tejpen är mycket elastisk och tunn och följer smidigt när du rör dig, tränar, osv. Den sitter på dygnet runt i ca 4-5 dagar. Du kan duscha, simma och tejpen sitter ändå kvar, tejpen ska sitta kvar tills den lossnar av sig själv.

Kinesiologitejpningen fick genomslagskraft vid OS i Seoul 1988 och har sen dess blivit en av de snabbast växande behandlingsmetoderna för idrottsrelaterade skador. Idag kan du se den färgstarka tejpen på många idrottare, speciellt inom friidrotten och sprintgrenarna, men även inom bland annat fotboll, handboll och simning.

Akupunktur
Medicinsk akupunktur bygger på ett naturvetenskapligt underlag med modern västerländsk smärtforskning som grund. Effekten av akupunktur uppnås via stimulans av grova inåtledande nerver, vilket ger en frisättning av så kallade endorfiner och serotoninerga substanser (kroppens eget morfin). Dessa substanser frisätts i ryggmärgsvätskan och har en smärtlindrande effekt. Man har i studier också påvisat en ökad aktivitet i immunförsvaret, samt en frisättning av adenosin på platsen där nålen placeras.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU – rapport 177, 2006) har funnit att det föreligger starkt vetenskapligt stöd för akupunktur som behandlingsval vid långvarig ländryggssmärta samt tennisarmbåge. Akupunktur hjälper också vid smärta i nacke och skuldror.

Smärta
Smärta kan man ha av olika anledningar. Vanliga diagnoser är tennisarmbåge, fibromyalgi, hälsporre och
inflammationer. Vi jobbar mycket med smärtlindring och läkning av olika diagnoser.
Vi har fortbildat oss inom smärta och jobbar mycket med el-terapi, akupunktur och el-akupunktur.

Bäcken och inkontinens
Problem med bäckenets leder är vanligt vid och efter förlossning. Även senare i livet kan problem från bäcken
leder ställa till med problem.
Inkontinens och bäckenbottenträning är en viktig del för många kvinnor i samband med graviditet samt övergångsålder.
Sjukgymnasterna kan hjälpa dig med råd och instruktioner i bäckenbottenträning.

Neurologiska skador
Vi jobbar med rehabilitering efter en neurologisk skada. Om du har MS, Parkinson ,Stroke och är färdigbehandlad på ditt sjukhus så är du välkommen att söka upp oss så hjälper vi dig att bygga upp ett rehabiliteringsprogram med styrka, rörlighetsövningar och balansträning.

Artros skola Två gånger per termin så har leg sjukgymnast Marie Stålnacke artros skola. Där du får lära dig mer om din artros. Under 1,5 timme träffas ni i en grupp och får lära er mer om artros. Ni år lära er det senaste inom artros forskning hur man ska göra på bästa sätt gällande träning, medicinering etc. Det finns även tid för egna frågor.

Mindfulness
En metod att leva i nuet. Bli medveten om hur dina tankar påverkar dig, minska din stress i vardagen. Fortlöpande kurser, ny start varje termin. Vid frågor om alternativa kurser kontakta sjukgymnast Mikael Stålnacke mail:  mikael@orustfriskvard.se

Medicinsk Yoga
Medicinsk Yoga är en modern, svenskutvecklad yogaform, sprungen ur den klassiska kundalini yogan, som med hjälp av det mest ursprungliga och kraftfulla inom traditionell yoga strävar att skapa hälsa och balans hos dagens människor.

Leg sjukgymnast/ diplomerad yoga instruktör Marie Stålnacke leder dig med besvär från nacke, skuldra, rygg, i ett välanpassat yoga program för dessa besvär.


Medicinsk yogas hemsida